Indskoling

Vi har et tæt samarbejde med dagtilbuddets institutioner, dels i forhold til overgangen fra børnehave til skole, dels i forhold til den tidlige indsats og sprogarbejdet. Vi har forskellige fælles aktiviteter i løbet af året og et tæt samarbejde mellem dagtilbudsleder, pædagogiske ledere og skolens ledelse.

Vi betegner 0.–3. klasse som indskolingen, hvor der arbejdes med at gøre børnene kompetente inden for det nye fællesskab i skolen og være en del af et læringsmiljø. I indskolingsårene ligger det faglige fokus især omkring de grundlæggende færdigheder inden for læsning, matematik, engelsk og naturfag. I disse år er struktur og forudsigelighed vigtigt og medvirkende til at give børnene den nødvendige tryghed til at lære.