Pædagogiske ambitioner

Derfor driver vi skole - visioner og værdier

  • Hvad er det vi ønsker af vores samfund?
  • Hvad er det for et samfund vores børn skal leve i?
  • Hvad er det for et samfund, de skal være med til at skabe?

Et samfund, der bygger på helt grundlæggende demokratiske principper om frihed, lighed og fællesskab. Et samfund, der er for alle.

Vi har alle en opgave, men skolen har en helt særlig rolle. Skolen skal både være dannende til dette demokratiske samfund, men skolen skal også sikre fagligt dygtige og handlekraftige unge samfundsborgere, der kan og vil bidrage til det fælles liv.

 

Vi vil kendes på at være en aktiv skole i udvikling, med øje for det enkelte barn og for fællesskabet. Alle elever skal opleve at de opmuntres, inspireres og motiveres til en aktiv skolegang.

 

På Hovedgård skole er det vigtigt at opbygge et fællesskab, hvor elevernes og med­­­arbejdernes trivsel bygger på ansvarlighed, gensidig respekt, åbenhed og tryghed.

På Hovedgård skole er grundlaget for undervisningen den nyeste uddannelsesforskning, som understøtter elevernes læring bedst.

Hovedgård skole bygger på folkeskolelovens formålsparagraf, suppleret med folkeskolereformens intention.

 

Udvikling af faglige kompetencer og færdigheder:

  • Vi stiller faglige udfordringer og krav, så eleverne læ­rer og udvikler sig opti­malt og udfordres.
  • Vi stiller krav til os selv om at anvende undervisningsformer og metoder, der understøtter den enkelte elevs måder at lære på, herunder anvendelse af relevant teknologi.

 

Udvikling af social kompetence/dannelse:

  • Vi videreudvikler elevernes rummelighed og forståelse for forskellighed.
  • Vi videreudvikler elevernes sociale kom­petencer og ansvarlighed for sig selv og for fællesskabet.

 

Samarbejdet mellem skole og hjem:

Skole og hjem indgår i et konstruktivt og forpligtende samarbejde, hvor skolegangen udvikles i fællesskab.

 

Den åbne skole – skolen i samfundet:

  • Hovedgård skole inddrager sin omverden.
  • Indsatsen styrker elevernes kendskab til foreningslivet og det omgivende samfund.
  • Skolen indgår samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere

 

Arbejdspladsen:

Vi lægger vægt på at være en aktiv og udviklende arbejdsplads, der har fokus på den enkelte  medarbejders trivsel og udvikling, fagligt som personligt.