Centerklasser

Orange fløj er en centerafdeling på Hovedgård skole, som sammen med Højvangsskolen varetager undervisningen af børn med ADHD og autisme, spektrumforstyrrelser- 

og tillægsdiagnoser.

 

Vi byder på alsidige og spændende læringsmiljøer, såsom et motoriklokale, et kreativitetslokale og et veludstyret elevkøkken. Klasserne arbejder sammen to og to, hvilket tilgodeser de enkelte elever og klassers forskellige behov.

 

Hovedgård Skoles centerklaser hører til i et nyt byggeri fra år 2010.