Skolestart

Indskriving til 0. klasse

Velkommen til Hovedgård skole


Vi glæder os til at tage imod dit barn og jer. Dit barn skal starte i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.

På Horsens Kommunes hjemmeside om skolestart kan du finde oplysninger om:

  • Indskrivning i folkeskole
  • Digital indskrivning
  • Frit skolevalg
  • SFO
  • Udsættelse af skolestart
  • Skoledistrikt

For at komme til hjemmesiden trykker du her

Indskrivningsperioden til kommende 0. kl. er december til januar.

Skoleskifte

I følge Folkeskolelovens §36 har du som forælder har krav på, at dit barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2.

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Din bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan du finde flere oplysninger om, hvilken skole dit barn tilhører. Skoledistrikter i Horsens Kommune

Men der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på folkeskole i jeres skoledistrikt, kan du frit vælge at indskrive dit barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

 

Procedure

Du skal kontakte Hovedgård skole, hvis du ønsker at benytte dig af det frie skolevalg hos os. Vi inviterer dig og dit barn til en samtale med en pædagogisk leder, hvor vi oplyser jer om de rammer, som Horsens Byråd har fastlagt vedr. skoleskift, og vi kan få en drøftelse af andre forhold omkring skoleskiftet.

Hvis vi i samtalen finder at Hovedgård skole er den bedste skole for dit barn, indskrives barnet på skolens kontor. Vi vil i samarbejde med årgangens lærerteam placere dit barn i en klasse. Vi vil inden første skoledag sende et velkomstbrev til dit barn med et skoleskema, klassebillede, læreroversigt mm.

 

SFO

Hvis dit barn bliver indskrevet på Hovedgård skole og har brug for en SFO-plads, skal du selv sørge for at tilmelde dit barn på Digitalpladsanvisning

 

Befordring

Du skal selv sørge for transport til og fra skole, hvis du vælger Hovedgård skole i stedet for distriktsskolen til dit barn.