Værdiregelsæt

Mission

På Hovedgård skole arbejder vi efter folkeskoleloven og værdierne for Horsens Kommune. Vi arbejder målrettet op at optimere elevernes læring bedst muligt for udnyttelse af deres potentiale for uddannelse, beskæftigelse, mestring og livsduelighed.

 

Værdiregelsæt for Hovedgård Skole

På Hovedgård Skole understøtter vore værdier alt det vi gør i skoleregi – hvordan vi agerer i fællesskabet. Vi har plads til alle – men ikke til alt.

Værdiregelsættet for Hovedgård Skole er fundamentet og vores pejlemærke for at skabe og styrke en fælles kultur og indfri skolens mission.

Vi er opsatte på at skabe en skole, hvor mennesker forstår sig selv og andre samt lader sig inspirere til at gøre en positiv forskel i alt, hvad de foretager sig. Samtidig med at der arbejdes på at udnytte elevernes potentiale for uddannelse, beskæftigelse, mestring og livsduelighed.

Det gør vi gennem anerkendende tilgange med fokus på trivsel, gennem dialog og i et tydeligt samarbejde, der bygger på værdierne:

Helhed - Resultat - Respekt - Kvalitet

 

Helhed

På Hovedgård skole arbejder vi helhedsorienteret og tværgående, således at skolen og dens mange afdelinger fremstår som én organisation.

Vi skaber en rød tråd i elevens skolegang og sammenhæng mellem skole, børnehave, ungdomsuddannelse og hjem. Vi vil være en aktiv del af lokalsamfundet.

Læs mere om hvordan vi ser denne værdi konkret på Hovedgård skole

 

Resultat

På Hovedgård skole arbejder vi i en professionel evalueringskultur, som er datainformeret. Vi har fokus på den enkelte elev i fællesskabet både ud fra et læringsmæssigt- og trivselsmæssigt perspektiv.

Vi arbejder med synlig og målstyret læring for at optimere bedst mulig læring for alle elever. Vi er ambitiøse på alle elevers vegne.

Læs mere om hvordan vi ser denne værdi konkret på Hovedgård skole

 

Respekt

På Hovedgård skole udviser vi forståelse og ansvarlighed overfor hinanden.

Vi værdsætter hinandens forskelligheder og potentialer. Vi har et positivt fællesskab, hvor alle taler åbent og ærligt til hinanden i et ordentligt sprog.

Vi vægter forpligtende fællesskaber, hvor alle elever, forældre og personale har et medansvar for trivsel og læring - Vi har plads til alle, men ikke til alt.

Læs mere om hvordan vi ser denne værdi konkret på Hovedgård skole

 

Kvalitet

På Hovedgård skole har vi blik for, hvad der motiverer den enkelte. Vi har fokus på høj faglighed hos personalet. Vi samarbejder via dialog, tillid, vidensdeling og forventningsafstemning på alle niveauer i og omkring organisationen.

Læs mere om hvordan vi ser denne værdi konkret på Hovedgård skole