Læringscentret

 

Læringscenter Hovedgård (LCH) er både et fysisk og et virtuelt læringsrum. Læringscentret er med til at skabe læringsmiljøer, der indbyder til læring på mange måder og som understøtter den nye opgave omkring målstyret læring.

 

Læringscentret tilbyder eleverne vejledning og rådgivning i forhold til materialer, informationssøgning, bearbejdning og formidling. Eleverne vejledes i, at viden er tilgængelig på mange måder og gennem forskellige medier og udtryksformer. Læringscentret fremmer elevernes informationskompetencer og medvirker til undervisning i brug af læringsstrategier og -modeller, kildekritik og vurdering af websteder.

 

Læringscentret fungerer også som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø, som tilbyder kultur for, med og af elever.

 

Link til skolebiblioteket:

https://cicero-web.dk/skoler