Mellemtrin

Efter indskolingsårene følger mellemtrinnet, som her betegner 4.–6. klasse. Her arbejder vi mere fokuseret på at gøre eleverne mere selvstændige og robuste. Der inddrages flere forskellige arbejdsformer, bl.a. den mere projektorienterede form, og det faglige fokus flytter sig fra at være meget færdighedsindlæring til at være et bredere læringsbegreb, hvor eleverne skal kunne bruge deres færdigheder til at få viden, analysere og bearbejde, udvide begrebsverdenen, stifte bekendtskab med og arbejde i flere genrer, tværfaglige problemstillinger mv.