Hovedgård skole er din folkeskole i lokalområdet

Hovedgård skole har igangsat en flerårig udviklingsplan, der har til formål at forbedre og videreudvikle elevernes udbytte af undervisningen, på sigt skabe større trivsel, med det afsluttende mål – at give det enkelte unge menneske – et endnu bedre afsæt for videre uddannelse og job.

Hovedgård skole søger, gennem et tæt samarbejde med forældre at løse skoleopgaven så eleverne lykkes bedst muligt.

Hovedgård skole har et tæt og forpligtende samarbejde med musikskole, idrætsforeninger og virksomheder, med henblik på at styrke de lokale kræfter og skabe bedre sammenhæng mellem skole og omverden.

Hovedgård skole er overbygningsskole for Søvind skole, og der pågår løbende en udvikling af et forpligtende samarbejde.

SFO

Ny elev og forældre?